Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Levice » turistika » miesto

Miesto, okres Levice

Miesto v okres Levice

V okres Levice sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Levice:, 1 z 17

Pod studenou stráňou, chatka, Záhradky, Opatová, Kohútí vrch, Pod chrobačím, Horné Zbrojníky, Lieštinka, Ladislavov dvor, Dolné Jabloňovce, Nad Libavou, Pri tehelni, Na vinskej, Dolné Devičany, Dolné Staré Levice, Urban, Humna, Nad záhrady, Predné Staré Levice, Za záhradami, Nový dvor, Stredné Staré Levice, Pod Urbanmi, Pežerňa, Mahér, Dolný vrch, Čanta, Dolný Krížny vrch, Svatojánsky vrch, Stredný vrch, Horné lúky, Búr, Šurda, Pri Hrone, Taluvanica, Za cintorínom, Vinice, Trstinka, Géňa, Veľký Pesek, Pri hruške, Konopiská, Pipíška, Svätojánsky vrch, Dudok, Pod slameniská, Svatojansky vrch, Dolinky pod humnami, Medvecké, Malý Pesek, Sliváš, Nad studničkou, Cez dolinku, Pod Kusou horou, Sikenica, Košítka, Jalakšová, Nové pozemky, Horny Urban, Kapustiská

Miesto, okres Levice:, 2 z 17

Bodor, Vŕšky pasienok, Pusté vinice, Trhyňa, Kupáň, Konopniská, Nixbrod, Horné lúky, Dobogov, Na jamách, Žengov, Cúdenice, Egeteš, čurgov, Balvaniská, Nový dvor, Dolné humná, Litava, Konôpkov majer, Hrby, Pastva, Viničky, Horný majer, Pri kostole, Za luhom, Jatov, Plešky, Močariny, Rothavky, Za záhradou, Za kostolom, Vargov vrch, Lúky nad mlynom, Tajlíky, Od Tupej, Kapustniská, Hodruša, Kazateľnica, Rýľovo, Rýľové, Sadovské, Záhumnie, Deberča, Galov vrch, Štampoch, Za malou kompou, Za hájom, Slovenský majer, Kapustniská, Rybník, H á j, Pod okáčinou, Horný Krížny vrch, Krížny vrch, Žrebčia záhrada, Predné rázsochy, Konopniská, Pri jazere, Čierne blato, Predné blato

Miesto, okres Levice:, 3 z 17

Chrastie a pod chrastím, Pri kúpeli, Pod Vargovým vrchom, Malý háj, Konopniská, Kyselka, Prídavky, Pivničné záhrady, Hrbské, Hlina, Rybník, Vrchné zeme, Slané blato, Krátke zeme, Záhumné, Hrebenčok, Dlhé zeme, Nad jamné, Pred záhrady, Dubové tále, Butánová cesta, Pod kaplnkou, Hustá chrasť, Vlasenovské, Kraľove lúky, Chotárne pasienky, Ireky, Kratiny, Kopaničky, Jamy, Cimbal, Za vinicami, Remanencia, Želiarske lúky, Poltiny, Ireky, Prvý ťah, Nové pasienky, Kováčová, Ležiská, Želiarske, Pod vinicami, Za záhradami, Mestečko, Za vinicami, Vyškovce, Panský hon, Ostrov, Pod záhradami, Kostolný vrch, Konopisko, Okrúhla lúka, Nemecké zeme, Ireky za medzou, dvor Hlina, T.B., Malý majer, Vinice, Drobné diely, Ladia

Miesto, okres Levice:, 4 z 17

Kapustniská, Pri čerešniach, Viničky, Hlaváčova dolina, Predmostie, Pod kráľovou, Klčovisko, Piesky, Pri Mrtvom Ipli, Lúky, Predmostie, Funduše, Horné panské zeme, Čurgov, Pod záhradami, Pri Santovke, Horné lúky, Mlynská lúka, Pod brehom, Pri tajnianskej ceste, Pri studni, Samoty, Horná lúka, Dolné lúky, Klčoviska, Pod záhradou, Lackov hon, Verjaše, Ukoristené, Pod chrasťou, Nové podhorie, Dobrické brdo, Pod Dobricou, Za záhradou, Koncova pastvina, Horné lúky, Pri tlmačskej ceste, Včelie, Veľký les, Na hájiku, Poljutrá, Topolie, Pod vinicami, Strmý vrch, Podobné lúky, Pri prvom jazere, Močidlá, Tiesnava, Koncova pastvina, Zákruta, Kapustniská, Veľký les, Ďateliniská, Les v jame, Pod cintorínom, Lúčne zeme, Dolné vinice, Stredný jarok, Za blatom, Predná lúka

Miesto, okres Levice:, 5 z 17

Lavičky, Veľké diely, Horné výdelky, Dolná lúka, Dolné výdelky, Myší hon, Pod starým vrchom, Medzi pivnicami, Strmá stráň, Veľké diely, Švostov, Záhumnie, Planina, Kordoš, Pri druhom jazere, Velký les, Stráň pri studni, Pažitie, Planina, Červivé, Úzky svah, Jazernisko, Rychtárske zeme, Blatný hon, Pri Rohožnici, Košítka, Stredný hon, Horné lúky, Vrbina, Panské, Bratská, Hronské hony, Záhumnie, Crmel, Pod Vapenným, Pažiť, Stredný úval, Dolné Zimanovce, Gogo, Veľké Ďateliniská, Korlát, Pri čifárskej ceste, Kocona, Veľký les, Kroviny, Lúky do doliny, Mlynský klin, Ďateliniská, Kamenisko, Pri ludanskom moste, Tehelňa, Horný hon, Za kováčom, Pleška, Spodná lúka, Veľké zeme, Riedina, Do kúta zeme, Horné lúky, Pod úzkym svahom

Miesto, okres Levice:, 6 z 17

Vidiecke pole, Do pažite diely, Mokrade, Korlát, Vinice, Dolné a teplé lúky, Stredná lúka, Horný Tekovský Hrádok, Pri jarku, Velký les a Lazy, Horné jutrá, Kalná, Kamenná, Bratská lúka, Dolné lúky, Lány, Pod Malým vrchom, Lúčne hony, Dlhé zeme, Dolná sihoť, Heliská, Šinkova lúka, Pod zahradami, Pri hrádockej ceste, Triedy, Ortáše, Pri bielovskom, Reverencie, Horný hon, Hrabanisko, Ružový kopec, Medzilesie, Veľké jutrá, Arcibiskupsky dvor, Kapustniská, Jazero, Dobogi vinice, Nové vinice, U chotára Bajky, Pod Drienčinou, Pod zahradou, Lieština, Rajská zem, Medzi jarky, Jutrá, Dolné pole, Hulvinky, Malé jamy, Les, Uzke luky, Zlatý majer, Pri hruške, Hrby, Na doline, Dolný Tekovský Hrádok, Dolné lúky, Velky pasienok, Stredné strminy, Horné lúky, Lesna pôda

Miesto, okres Levice:, 7 z 17

Vnútorné lúky, Nad cintorínom, Vranie pole, Prostredné nivy, Homôlky, Humná, Horné Sedlište, Zakázané, Kamenný most, Maly pasienok, Čaradská pustatina, Konopniska, Pri trati, Rúbanisko, Vinohrad, Diely, Konopiská, Vonkajsie zeme, Lázky, Voľné zeme, Nad Vraním poľom, Závršie, Tabule, Veľká stráň, Kamenec, Pod záhradami, Dateliniská, Lieštiny, Varkanč, Pasienok, Kráľovičovo, Kňazova studňa, Lipina, Panské pod Kusou horou, Štepnice, Siatina, Pivničky, Pod záhradami, U ondrejovského chotára, Malianka, Priška, Krcma hon, Veľký luh, Pri cintoríne, Nad demandickou cestou, Nad kapustiskami, Pri chotári, Nad záhradami, Horný luh, Hruštičky, Husia pažiť, Pôčik, Viničný hon, Krumpľoviská, Údolné zeme, Kutiny, Dolné lúky, Pri hulvinskom lese, Za Fizíkom, Pri brutskom chotári

Miesto, okres Levice:, 8 z 17

Nad cintorínom, Darnók, Pri malinovskom lese, Sokolský majer, Nové Drobeniská, Vraní vinohrad, Horné lúky, U Svodína, Od Medveckého, Slamenská stráň, Pri Zálogoši, Horné Zimanovce, Ďateliniská, Želiarske zeme, Horná lúka, Pod dedinou, Medzicestie, Súdenisko, Od Lužianok, Horná pustatina Arma, Lieštiny, Na podháji, Dlhý breh, Háje, Mostíky, Kolok, Drienčina, Studený chotár, Zeme na stráni, Vŕšky, Čarad, Čapáš, Žigmundov majer, Dolné lúky, Opač, Nad dedinou, Starý vrch, Zeme pri cintoríne, Lieskovina, Armanské vinice, Hruškovo, Kuralianske pažitie, Ronička, Druhé siatie, Horný chotár, Pod Zálogošom, Na osminkách, Malianka, Pipiška majer, Myší hon, Tekovské Lužianky, Pod Lieštinami, Pri Hrone, Pod žemliarskou cestou, Želiary, Dombi, Dolné lúky, Lsná pôda, Sporná plošina, Svätojánske vinice

Miesto, okres Levice:, 9 z 17

Dolný hon, Vinice a Pod vinicami, Pri ondrejovskom chotári, Dolné Sedlište, Blatnianka, Dobogovské vinice, Kutica, Pod vinicami, Kiarska strana, Tretie siatie, Vo vŕškoch, Pred úbočím, Lieštiny, Gomboš, Sihoť, Pod pivnicami, Medzi cestami, Prvé siatie, Eresveň, Kamenice, Horné pažitie, Jurský dvor, Pod vinicami, Selce, Šahanská vinná stráň, Šípoviská, Lazy, Husie hniezda, Pustatina Leveled, Jazerné trávnisko, Lipiny, Na panskom, Dlžiny, Predný vrch, Nad hložinou, Lieština, Tabla pri háji, Stredný hon, Borovička, Ženská tábor, Horné vnútorné, K Veľkej hore, Nad žemliarskou cestou, Tatry, Starý vrch, Černice, Chrenovské lúky, Pod starým vrchom, Rúbanisko, Kratiny, Horná pustatina, Zálohy, Brezová, Medzi Sikenicami, Nad novým vrchom, Dedinské zeme, Kňazov vŕšok, Horná Arma pusta, Boroviská, Horné Lúky

Miesto, okres Levice:, 10 z 17

Dolné lúky, Leveled, Tabla pri Hájiku, Studená stráň, Pri studni, Úbočie, Pasienky pri Hrone, Rennek, Hradeniská, Dolné vnútorné, Súdeniny, Otvorený kút, Za krupinicou, Krymská strana, Bogdáň, Od armanského, Krym, Jelenie, Maďarský vrch, Hájik, Horné lúky, Za horou, Cigánsky vrch, Svätokrížska hora, Cez hrby, Pustatina Ráj, Nad kamenicou, Pri kamenci, Chrasťovské pramene, Za záhradami, Bajčík, Za topoľom, Katinka, Patalinča, Za hlbokým jarkom, Druhý starý Hron, Horné lúky, Lazy, Petrov most, Lomóc, Ľadová, Nový vrch, Podlužnice, Roháčka, Jurajov hon, Dunak, Vrch Okov, Pri pajte, Stredné hony, Za veľkou kompou, Horná stáňa, Priesek, Zábrod, Gačov luh, Veľké hrušoviská, Veľká lúka, Vonkajšia záhrada, Klinčeky, Cez hrby vinice, Beňov vrch

Miesto, okres Levice:, 11 z 17

Medzi Perecom, Starohradská strana, Svätokrížska tehelňa, Bódišok, Nad vrbickou cestou, Terke, Gunárske, Pod starou horou, Malé hrušoviská, Vnútorné klčoviská, Predná lúka, Nad močidlom, Cez chodník, Cegeň, Lúky, Medzi bukmi, Krátke zeme, Škrekovky, Kuppan, Jalše, Od klenianskeho chotára, Pri Pereci, Okrúhla hora, Madarský vrch, Kopec, Cez hradskú, Trstiny, Pod horným mlynom, Do klenky, Pri plánke, Za záhradami, Vnútorná záhrada, Za humnami, Vrch, Svätokrížske, Baganča, Veľká hora, Horné pole, Dolné oráčiny, Malé diely, Horná Vrbina, Veľký kút, Červená chrasť, Pri hradskej, Zadné klčoviská, Pod Bagančou, Dúbravka, Čertov kút, Predné hony, Horné pole, Pereš, Plošiny, Medzicestie, Pastviny, Pivovarná stráň, Dolné pole a Koziny, Boroviská, Konopniska, Kratiny za humnami, Hora

Miesto, okres Levice:, 12 z 17

Dolné lúky, Starý Tekov, Pri sečianskom chotári, Vidov kút, Brnuša, Klčovislo, Staviská, Burdová hora, Chrobačie, Medzi dolinkami, Hofierske zeme, Pri Marušovej, Čeljen, Palaštičky, Horné lúky, Tipčina, Pri kamennom moste, Pod cintorínom, Kukuričniská, Zibálky, Lazy, Horné lazy, Klakiarova, Nad vinicami, Mlynský jarok, Pri burine, Konopnice, Horné Bohrovce, Konopie, Horné Žemberovce, Višňové, Obecná hora, Spodné tenatište, Horný Krym, Paprdová, Chlebnice, Úhrbja, Panské majetky, Mlynský kút, Okrúhly vrch, Konopnice, Liščí kameň, Hrdá stráň, Za záhradami, Dolné lúky, Močariská, Pliešky, Chotárne zeme, Nad možiarovou dolinou, Machačkové lúky, Moravské lúky, Kúty, Panská hora, Moraviská, Dolné Humenice, Pod močiarom, Nad dolinou, Chotárne zeme juh, Močiar, Machačky

Miesto, okres Levice:, 13 z 17

Na dolné, Rafajky, Dolné Lúky, Pod salašom, Záhrady, Záhumnie, Čriepeš les, Dolné lazy, Panská hora, Dolné Širiny, Kalinov, Vranie diely, Jamrišková, Hrb, Ráj, Karolovec, Doliny, Horné Jabloňovce, Pri Deberči, Bukovec, Vyšedvora, Pod veľkou horou, Pastvina, Veľké tále, Pod dubkami, Čierna voda, Kopanica, Pri košiari, Pasienky na zákrutách, Brsadiny, Veľká lúka, Lúky, Vicianové lúky, Zemianske lúky, Želiarske zeme, Kotrmáň, Hrbáň, Do záhrad, Lišči kameň, Nivy, Cirkevné zeme, K čanskovským viniciam, Pri nádašskej ceste, Nad stráňou, Pod Hájikom, Úzka stráň, Násyp, Ďateliniská, Bikatov, Čapaš tabla, Dolné Bohrovce, Močiar, Chlieviská, Na viničkách, Laurincová, Pod Žengovom, Váňovo, Čerep, Veľké prielohy, Močiar les

Miesto, okres Levice:, 14 z 17

Ploština, Studená stráň, Otvory, Pod vinicami, Holdy, Dolinky, Krátke hony, Pri kalnickej ceste, Hrodín, Doliny, Čerep majer, Jama, Tenatište, Chrasť, Na lúkach, Rácovák, Pri doline, Dolné lazy, Pusta Vinár, Pred Negišom, Diely nad vodou, Bukovina, Farské zeme, Za humnami, Do doliny, Pod košiarom, Háje, Dolný hon, Horná Nádaška, Pod vinicami, Kopanice, Do starej hradskej, Richňava, Dolná lúka, Remanencie - Ploština, Za hájom, Pod Chrástočkou, Horné ležiská, Dolné vrbiny, Prvé meranie, Čiernec jarok, Do tekovského chotára, Od volkovského, Krátka dolinka, Moraviska, Stredné diely po prvú cestu, Pri Hrone, Pri viniciach, Remanencie - Slaný močiar, Trivikové, Medzi cestami, Za závodím, Horné polia, Nad Svätým potokom, Kamenný hrbok, Pustovník, Patinska cerina, Dvor Rozina, Dolné lúky, Lopaty

Miesto, okres Levice:, 15 z 17

Viničná hora, Seky, Konopiská, Horné hony, Veľké lúky, Kliniky, Krížne cesty, Panské, Malá kanka, Líščie, Horná Babota, Žela, Hôrka, Hon pod záhradou, Horné Zámenky, Obecné zeme, Kalútovo, Horný And, Medziblatný hon, Dolné ležiská, Na selci, Kopanice, Stadličky, Široké, Pod záhradou, Druhé siatie, Zadná hora-vinice, Pri Hrone, Fialov, Príčina, Diery, Pusta Rychňava, Železiarsky hon, Hríb, Horný zverinec, Dolná Babota, Veľká kanka, Malá Hôrka, Za pustou horou, Vrchné tenatište, Mikulský majer, Nad skalou, Stredný And, Dolné hony, Pri turianskom chotári, Na ložkách, Priekopy, Veľký rozinský hon, Veľké piesočniny, Predná hora-vinice, Pod Plieškou, Dlhý hon, Rozina, Nad záhradami Rúbaniny, Dodatky, Balak, Trávnik, Rovné, Bránikov laz, Záhradná, Majno

Miesto, okres Levice:, 16 z 17

Dolný zverinec, Dolný And, Pod hájom, Úboč, Za Širokým skladom, Pasienky, Dlhé hony, Do prvých zemí, Poljutrá, Pred druhou cestou, Kopanice, Pusta Richnava, Za Kamenným hrbkom, K lúkam, Agačina nad záhradou, Cúdenice, Kozie bahno, Prvý hon, Karolínska, Veľké zeme, Pažitie, Tretie role, Negiš, Prvé siatie, Vladárovo, Horné diely, Niže mosta, Dombi, Lúky, Nad Kučinou, Pri chmeľnici, Stredné diely, Domček, Pod záhradami, Nad priekopou, Lúka, Pri mikulskom chotári, Pod záhradami, Za humná, Dvor močiar, Sihoť, Hruškové, Podjamy, Árendášske zeme, Albertianske, Veľká chrasť, Močiar, Nad záhradami, Pod šomošom, Pred prvou cestou, Dolné diely po prvú cestu, Pri senách, Káčerky, Repniská, Za novým cintorínom, Dolné Kružiny, Stredné ležiská, Jazierko, Hon Rozina, Na Šarovce

Miesto, okres Levice:, 17 z 17

Konopiská, Na linaj, Nad skalkou, Na vrbovec, Lúky, Predky, Kňazské, K domčeku, K pňom, Vysadienka, Albertianske, Kukuričniská, Viničky, Tulipánka, Nad dedinou, Hon druhé blatnisko, Branikov laz, Šándorhalma, Karolina, Stopec, Fľaky, Gordský vrch, Kollátov kút, Za kostolom, Biela studňa, Nížiny, Chrastie, Pod šamošom, Dlhé, Funduše zeme, Tretie siatie, Pod viničkami, Pasienok pri mlyne, Osičiny, Kozáčky, Klčovisko, Mokriny, Pod svätým Jánom, Pri Strelcovi, Nad včelínom

miesto inde

Levice (120x), Žemberovce (106x), Jabloňovce (97x), Bátovce (89x), Rybník (88x), Želiezovce (88x), Plášťovce (88x), Santovka (79x), Horné Žemberovce (79x), Sikenica (78x), Nová Dedina (76x), Pukanec (71x), Hontianske Trsťany (71x), Čajkov (71x), Kalná nad Hronom (62x), Horné Jabloňovce (61x), Tehla (61x), Krškany (60x), Kukučínov (58x), Hronovce (58x), Nový Tekov (58x), Domadice (57x), Brhlovce (57x), Mýtne Ludany (55x), Zbrojníky (53x), Hokovce (52x), Dolný Pial (51x), Pesek (50x), Hontianska Vrbica (49x), Veľký Pesek (49x)
miesto v Levice
miesto v Žemberovce
miesto v Jabloňovce

Podobné, okres Levice:

2593x turistika, 2294x miesto, 53x strom, 53x orientačný bod, 50x turistické informácie, 32x poľovnícky posed, 25x studňa, 23x chranený strom, 16x vodárenská veža, 11x komín, 10x prístrešok, altánok, 8x atrakcia, 6x ohnisko, 6x orientačná mapa, 3x miesto na piknik, 2x ZOO, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Levice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-levice.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.