Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Levice » turistika » miesto

Miesto, okres Levice

Miesto v okres Levice

V okres Levice sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Levice:, 1 z 17

Pod studenou stráňou, chatka, Záhradky, Nad Libavou, Dolné Jabloňovce, Opatová, Na vinskej, Kohútí vrch, Pod chrobačím, Stredný vrch, Pri tehelni, Ladislavov dvor, Šurda, Dolné Devičany, Urban, Humna, Dolné Staré Levice, Stredné Staré Levice, Za záhradami, Nový dvor, Predné Staré Levice, Nad záhrady, Čanta, Mahér, Dolný vrch, Pod Urbanmi, Pežerňa, Dolný Krížny vrch, Dolinky pod humnami, Horné Zbrojníky, Svatojánsky vrch, Horné lúky, Za cintorínom, Taluvanica, Vinice, Pri Hrone, Búr, Géňa, Pri hruške, Veľký Pesek, Lieštinka, Trstinka, Konopiská, Dudok, Pipíška, Svätojánsky vrch, Svatojansky vrch, Pod slameniská, Medvecké, Malý Pesek, Sliváš, Cez dolinku, Nad studničkou, Jalakšová, Sikenica, Pod Kusou horou, Bodor, Horny Urban, Nové pozemky, Košítka

Miesto, okres Levice:, 2 z 17

Kapustiská, Vŕšky pasienok, Pusté vinice, Kupáň, Trhyňa, Nixbrod, Konopniská, Žengov, Na jamách, Dobogov, Horné lúky, Egeteš, Cúdenice, Balvaniská, čurgov, Nový dvor, Jatov, Konôpkov majer, Pri kostole, Litava, Pastva, Hrby, Za luhom, Viničky, Horný majer, Dolné humná, Močariny, Plešky, Rothavky, Za kostolom, Za záhradou, Vargov vrch, Lúky nad mlynom, Tajlíky, Od Tupej, Kapustniská, Hodruša, Sadovské, Rýľovo, Kazateľnica, Záhumnie, Rýľové, Deberča, Štampoch, Galov vrch, Za malou kompou, Za hájom, Slovenský majer, Kapustniská, Rybník, H á j, Pod okáčinou, Horný Krížny vrch, Žrebčia záhrada, Krížny vrch, Predné rázsochy, Konopniská, Pri jazere, Čierne blato, Predné blato

Miesto, okres Levice:, 3 z 17

Chrastie a pod chrastím, Pri kúpeli, Pod Vargovým vrchom, Malý háj, Konopniská, Prídavky, Kyselka, Pivničné záhrady, Krátke zeme, Kraľove lúky, Remanencia, Pod kaplnkou, Záhumné, Hrbské, Želiarske, Vlasenovské, Cimbal, Prvý ťah, Poltiny, Vrchné zeme, Slané blato, Kopaničky, Jamy, Hustá chrasť, Butánová cesta, Kratiny, Dubové tále, Ireky, Nové pasienky, Nad jamné, Dlhé zeme, Ireky, Kováčová, Chotárne pasienky, Želiarske lúky, Rybník, Hrebenčok, Za vinicami, Pred záhrady, Hlina, Ležiská, Vinice, Funduše, Viničky, Drobné diely, Pri Mrtvom Ipli, Kapustniská, Kostolný vrch, Predmostie, Konopisko, Za záhradami, Pod záhradami, Predmostie, Malý majer, Ladia, Nemecké zeme, Pri čerešniach, Vyškovce, Lúky, Panský hon

Miesto, okres Levice:, 4 z 17

Pod kráľovou, Hlaváčova dolina, dvor Hlina, T.B., Pod vinicami, Piesky, Klčovisko, Za vinicami, Mestečko, Ireky za medzou, Okrúhla lúka, Ostrov, Nové podhorie, Zákruta, Planina, Tiesnava, Medzi pivnicami, Samoty, Pri tlmačskej ceste, Za záhradou, Horné lúky, Stráň pri studni, Pod cintorínom, Podobné lúky, Pod záhradou, Dobrické brdo, Na hájiku, Červivé, Strmý vrch, Veľké diely, Veľký les, Pod chrasťou, Pod Dobricou, Kapustniská, Mlynská lúka, Za blatom, Predná lúka, Pri Santovke, Močidlá, Stredný jarok, Dolná lúka, Verjaše, Pod vinicami, Horné panské zeme, Pažitie, Horná lúka, Lúčne zeme, Pri prvom jazere, Košítka, Úzky svah, Klčoviska, Poljutrá, Ďateliniská, Pod záhradami, Blatný hon, Záhumnie, Pod brehom, Pod starým vrchom, Čurgov, Planina

Miesto, okres Levice:, 5 z 17

Lackov hon, Veľký les, Koncova pastvina, Koncova pastvina, Lavičky, Jazernisko, Dolné lúky, Kordoš, Pri tajnianskej ceste, Les v jame, Horné výdelky, Pri studni, Pri druhom jazere, Strmá stráň, Pri Rohožnici, Ukoristené, Rychtárske zeme, Myší hon, Včelie, Švostov, Topolie, Dolné vinice, Horné lúky, Velký les, Stredný hon, Dolné výdelky, Veľké diely, Veľký les, Horný Tekovský Hrádok, Panské, Kocona, Korlát, Pri jarku, Pod Vapenným, Spodná lúka, Kalná, Do pažite diely, Pri čifárskej ceste, Pleška, Pri hrádockej ceste, Vinice, Za kováčom, Pod úzkym svahom, Lúky do doliny, Dolné lúky, Pažiť, Dlhé zeme, Ďateliniská, Kroviny, Tehelňa, Horné jutrá, Kamenisko, Stredná lúka, Pod zahradami, Kamenná, Dolné Zimanovce, Do kúta zeme, Lány, Vrbina, Pod Malým vrchom

Miesto, okres Levice:, 6 z 17

Stredný úval, Záhumnie, Veľké Ďateliniská, Korlát, Horné lúky, Triedy, Horný hon, Mlynský klin, Bratská lúka, Horné lúky, Vidiecke pole, Mokrade, Riedina, Dolná sihoť, Heliská, Bratská, Šinkova lúka, Pri ludanskom moste, Velký les a Lazy, Crmel, Lúčne hony, Dolné a teplé lúky, Hronské hony, Gogo, Veľké zeme, Lieština, Čaradská pustatina, Varkanč, Rajská zem, Tabule, Veľké jutrá, Pod záhradami, Dolné pole, Vonkajsie zeme, Kamenný most, Kňazova studňa, Lipina, Prostredné nivy, Malé jamy, Pôčik, Kamenec, Diely, Voľné zeme, Uzke luky, Zakázané, Pri hruške, Arcibiskupsky dvor, Veľká stráň, Dobogi vinice, Závršie, Pri trati, Krcma hon, Nad záhradami, Vranie pole, Štepnice, Malianka, Husia pažiť, U ondrejovského chotára, Stredné strminy, Homôlky

Miesto, okres Levice:, 7 z 17

Krumpľoviská, Horný luh, Pod záhradami, Dateliniská, Nové vinice, Panské pod Kusou horou, Pod Drienčinou, Humná, Horný hon, Medzilesie, Les, Rúbanisko, Priška, Zlatý majer, Pri bielovskom, Lázky, Pivničky, Hrby, Pri cintoríne, Vnútorné lúky, Nad cintorínom, U chotára Bajky, Nad demandickou cestou, Lieštiny, Pod zahradou, Ortáše, Horné lúky, Reverencie, Velky pasienok, Nad kapustiskami, Siatina, Konopiská, Lesna pôda, Pasienok, Maly pasienok, Údolné zeme, Kráľovičovo, Na doline, Medzi jarky, Viničný hon, Jutrá, Ružový kopec, Konopniska, Pri chotári, Dolný Tekovský Hrádok, Nad Vraním poľom, Veľký luh, Vinohrad, Hruštičky, Kapustniská, Hrabanisko, Jazero, Hulvinky, Dolné lúky, Horné Sedlište, Súdenisko, Zeme na stráni, Čapáš, Lieštiny, Lsná pôda

Miesto, okres Levice:, 8 z 17

Opač, Pri hulvinskom lese, Darnók, Pri Hrone, Drienčina, Dobogovské vinice, Od Lužianok, Dolný hon, Žigmundov majer, Pod žemliarskou cestou, Od Medveckého, Dolné lúky, Kutiny, Ďateliniská, Tekovské Lužianky, Pod dedinou, Medzicestie, Želiary, Pipiška majer, Kuralianske pažitie, Háje, Dolné lúky, Dolné lúky, Mostíky, Studený chotár, Na osminkách, Horná pustatina Arma, Vŕšky, Nad dedinou, Čarad, Horné Zimanovce, Kolok, Želiarske zeme, Ronička, Pri malinovskom lese, Sokolský majer, Kutica, Armanské vinice, Pri brutskom chotári, Vinice a Pod vinicami, Dolné Sedlište, Za Fizíkom, Zeme pri cintoríne, Svätojánske vinice, Nové Drobeniská, Dombi, Blatnianka, Nad cintorínom, Myší hon, Druhé siatie, Horný chotár, Sporná plošina, Na podháji, Pod Lieštinami, U Svodína, Pod Zálogošom, Malianka, Horná lúka, Lieskovina, Slamenská stráň

Miesto, okres Levice:, 9 z 17

Hruškovo, Dlhý breh, Pri ondrejovskom chotári, Vraní vinohrad, Horné lúky, Starý vrch, Pri Zálogoši, Nad hložinou, Horné pažitie, Pod vinicami, Krymská strana, Krym, Vo vŕškoch, Dlžiny, Pod starým vrchom, Tatry, Kratiny, Ženská tábor, Jelenie, Pustatina Leveled, Tretie siatie, Lieštiny, Kiarska strana, Medzi cestami, K Veľkej hore, Sihoť, Jazerné trávnisko, Tabla pri háji, Za horou, Lieština, Pod pivnicami, Brezová, Rennek, Rúbanisko, Dolné lúky, Maďarský vrch, Na panskom, Husie hniezda, Pred úbočím, Dedinské zeme, Hradeniská, Borovička, Horná pustatina, Pri studni, Studená stráň, Lazy, Hájik, Lipiny, Kamenice, Selce, Pasienky pri Hrone, Černice, Medzi Sikenicami, Šípoviská, Jurský dvor, Tabla pri Hájiku, Dolné vnútorné, Kňazov vŕšok, Od armanského, Pod vinicami

Miesto, okres Levice:, 10 z 17

Chrenovské lúky, Nad novým vrchom, Horné Lúky, Leveled, Šahanská vinná stráň, Eresveň, Stredný hon, Súdeniny, Predný vrch, Za krupinicou, Gomboš, Zálohy, Nad žemliarskou cestou, Bogdáň, Otvorený kút, Horné vnútorné, Starý vrch, Horné lúky, Prvé siatie, Úbočie, Horná Arma pusta, Boroviská, Veľká hora, Veľký kút, Lúky, Nad kamenicou, Plošiny, Za topoľom, Pri kamenci, Pod Bagančou, Medzicestie, Pereš, Do klenky, Pod starou horou, Za hlbokým jarkom, Medzi bukmi, Druhý starý Hron, Baganča, Veľká lúka, Petrov most, Boroviská, Dolné lúky, Za veľkou kompou, Svätokrížska tehelňa, Vrch, Cegeň, Lazy, Pri pajte, Pri hradskej, Cez chodník, Škrekovky, Zábrod, Brnuša, Od klenianskeho chotára, Burdová hora, Pri plánke, Lomóc, Patalinča, Klinčeky, Jalše

Miesto, okres Levice:, 11 z 17

Červená chrasť, Okrúhla hora, Vnútorná záhrada, Priesek, Bódišok, Cez hrby, Svätokrížska hora, Dunak, Vidov kút, Podlužnice, Krátke zeme, Horné pole, Za záhradami, Jurajov hon, Malé diely, Horná Vrbina, Pustatina Ráj, Veľké hrušoviská, Chrasťovské pramene, Katinka, Bajčík, Za humnami, Gačov luh, Kuppan, Pri sečianskom chotári, Staviská, Pastviny, Gunárske, Nad močidlom, Hora, Pod horným mlynom, Horná stáňa, Nad vrbickou cestou, Horné pole, Za záhradami, Kratiny za humnami, Kopec, Svätokrížske, Predné hony, Cez hradskú, Čertov kút, Vrch Okov, Pivovarná stráň, Predná lúka, Trstiny, Dolné pole a Koziny, Klčovislo, Vonkajšia záhrada, Nový vrch, Medzi Perecom, Cigánsky vrch, Starohradská strana, Starý Tekov, Terke, Cez hrby vinice, Malé hrušoviská, Dúbravka, Horné lúky, Beňov vrch, Pri Pereci

Miesto, okres Levice:, 12 z 17

Dolné oráčiny, Madarský vrch, Konopniska, Roháčka, Stredné hony, Ľadová, Zadné klčoviská, Vnútorné klčoviská, Lúky, Pri Marušovej, Pri nádašskej ceste, Pri kalnickej ceste, Tipčina, Hrodín, Nad vinicami, Pod cintorínom, Dolné Bohrovce, Okrúhly vrch, Pasienky na zákrutách, Násyp, Horné lazy, Záhrady, Spodné tenatište, Kopanica, Konopnice, Klakiarova, Močariská, Vranie diely, Záhumnie, Bukovina, Na dolné, Pri košiari, Medzi dolinkami, Kotrmáň, Nivy, Panská hora, Ráj, Hrbáň, Do záhrad, Horný Krym, Čerep majer, Dolné lúky, Na lúkach, Hofierske zeme, Želiarske zeme, Dolné Lúky, Konopie, Chotárne zeme, Lišči kameň, Chotárne zeme juh, Pred Negišom, Machačky, Laurincová, Panské majetky, Čeljen, Pod veľkou horou, Úzka stráň, Močiar, Cirkevné zeme, Nad dolinou

Miesto, okres Levice:, 13 z 17

Veľké prielohy, Mlynský jarok, Dolné Širiny, Pod dubkami, Rafajky, Pusta Vinár, Pri doline, Na viničkách, Machačkové lúky, Pod salašom, Lazy, Jamrišková, Pliešky, Moravské lúky, Diely nad vodou, Palaštičky, Holdy, Kalinov, Ploština, Dolinky, Pod košiarom, Studená stráň, Rácovák, Chlieviská, Paprdová, Ďateliniská, Chrobačie, Močiar les, Otvory, Kukuričniská, Horné Bohrovce, Farské zeme, Moraviská, Nad stráňou, Pastvina, Horné Jabloňovce, Veľká lúka, Zibálky, Pod vinicami, Panská hora, Za humnami, Pri Deberči, Horné Žemberovce, Dolné lazy, Do doliny, Konopnice, Veľké tále, Doliny, Vyšedvora, Chrasť, Bikatov, Mlynský kút, Pod Hájikom, Hrdá stráň, Chlebnice, Zemianske lúky, Vicianové lúky, Pri kamennom moste, Dolné lazy, Močiar

Miesto, okres Levice:, 14 z 17

Čerep, Pri burine, Pod močiarom, Čierna voda, Hrb, Čapaš tabla, Obecná hora, Karolovec, Jama, Horné lúky, Tenatište, Doliny, Liščí kameň, Krátke hony, Za záhradami, Višňové, Brsadiny, Kúty, Nad možiarovou dolinou, Váňovo, Úhrbja, Dolné Humenice, K čanskovským viniciam, Bukovec, Pod Žengovom, Čriepeš les, Pri viniciach, Pred druhou cestou, Pri chmeľnici, Veľká chrasť, Viničná hora, Na ložkách, Dombi, Stredné ležiská, Malá Hôrka, Veľká kanka, Horná Nádaška, Fialov, Richňava, Jazierko, Horné diely, Nad záhradami Rúbaniny, Stredné diely po prvú cestu, Moraviska, Pažitie, Medziblatný hon, Nad Kučinou, Bránikov laz, Agačina nad záhradou, Nad Svätým potokom, Negiš, Remanencie - Ploština, Dolné lúky, Trivikové, Stopec, Panské, Predky, Za Širokým skladom, Hríb, Dolné vrbiny

Miesto, okres Levice:, 15 z 17

Majno, Kopanice, Pri Hrone, Nad záhradami, Albertianske, Pod záhradami, Osičiny, Podjamy, Za pustou horou, Horný zverinec, Vladárovo, Druhé siatie, Hon pod záhradou, Veľké zeme, Za Kamenným hrbkom, Lopaty, Veľký rozinský hon, Krížne cesty, Mokriny, Pod Chrástočkou, Diery, Karolínska, Dvor močiar, Kozáčky, Dolný And, Do starej hradskej, Úboč, Nížiny, Na vrbovec, Sihoť, Seky, Dolná Babota, Kopanice, Dolné ležiská, Príčina, Dolné hony, Pod viničkami, Nad priekopou, Pod vinicami, Malá kanka, Pod záhradou, Veľké piesočniny, Za novým cintorínom, Cúdenice, Lúky, Za kostolom, Stredné diely, Lúky, Árendášske zeme, Dodatky, Pri Hrone, Horné Zámenky, Dvor Rozina, Branikov laz, Prvé meranie, Na selci, Pri senách, Pod šomošom, Pasienky, Horné hony

Miesto, okres Levice:, 16 z 17

Funduše zeme, Kliniky, Pusta Richnava, Tulipánka, Tretie role, Prvé siatie, Lúka, Do tekovského chotára, Pred prvou cestou, Prvý hon, Kamenný hrbok, Pod Plieškou, Rozina, Balak, Trávnik, Hon druhé blatnisko, Obecné zeme, Fľaky, Remanencie - Slaný močiar, Pri mikulskom chotári, Krátka dolinka, Dolný hon, Pasienok pri mlyne, Dolné Kružiny, Železiarsky hon, Čiernec jarok, Nad dedinou, Dolný zverinec, Tretie siatie, Pusta Rychňava, Hôrka, Na Šarovce, Pod hájom, Konopiská, Kalútovo, Líščie, Priekopy, Pri turianskom chotári, Hon Rozina, Stadličky, Za humná, Horné ležiská, Šándorhalma, Nad skalkou, Medzi cestami, Biela studňa, Horná Babota, Široké, Veľké lúky, Záhradná, Vrchné tenatište, K lúkam, Karolina, Od volkovského, Domček, Pod šamošom, Viničky, Konopiská, Nad skalou, K pňom, Patinska cerina

Miesto, okres Levice:, 17 z 17

Stredný And, K domčeku, Kukuričniská, Horné polia, Gordský vrch, Kňazské, Chrastie, Dolná lúka, Háje, Pod záhradami, Horný And, Vysadienka, Predná hora-vinice, Za hájom, Klčovisko, Albertianske, Do prvých zemí, Zadná hora-vinice, Dlhý hon, Rovné, Dlhé hony, Močiar, Kozie bahno, Pustovník, Kopanice, Kollátov kút, Žela, Káčerky, Dlhé, Poljutrá, Mikulský majer, Niže mosta, Za závodím, Repniská, Dolné diely po prvú cestu, Na linaj, Hruškové, Dolné vrbové, Maďalošské, Rúbanisko

miesto inde

Levice (120x), Žemberovce (106x), Jabloňovce (97x), Bátovce (89x), Rybník (88x), Želiezovce (88x), Plášťovce (88x), Santovka (79x), Horné Žemberovce (79x), Sikenica (78x), Nová Dedina (76x), Pukanec (71x), Hontianske Trsťany (71x), Čajkov (71x), Kalná nad Hronom (62x), Horné Jabloňovce (61x), Tehla (61x), Krškany (60x), Kukučínov (58x), Hronovce (58x), Nový Tekov (58x), Domadice (57x), Brhlovce (57x), Mýtne Ludany (55x), Zbrojníky (53x), Hokovce (52x), Dolný Pial (51x), Pesek (50x), Hontianska Vrbica (49x), Veľký Pesek (49x)
miesto v Levice
miesto v Žemberovce
miesto v Jabloňovce

Podobné, okres Levice:

2594x turistika, 2294x miesto, 53x strom, 53x orientačný bod, 50x turistické informácie, 32x poľovnícky posed, 25x studňa, 23x chranený strom, 16x vodárenská veža, 12x komín, 10x prístrešok, altánok, 8x atrakcia, 6x ohnisko, 6x orientačná mapa, 3x miesto na piknik, 2x ZOO, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Levice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-levice.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.