Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Levice » turistika » miesto

Miesto, okres Levice

Miesto v okres Levice

V okres Levice sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Levice:, 1 z 17

Paše, chatka, Pod studenou stráňou, Záhradky, Opatové Moravce, Dolné Jabloňovce, Opatová, Pri mlyne, Krupinica, Pežerňa, Pri kríži, Pežerňa, Medzi potoky, Dolný vrch, Horné Zbrojníky, Stredný vrch, Kohútí vrch, Nad Libavou, Horny Urban, Na vinskej, Dolné Devičany, Šurda, Horné lúky, Búr, Humna, Čanta, Malá Bukovina, Čanta, Pri tehelni, Ladislavov dvor, Nový dvor, Za záhradami, Mahér, Nad záhrady, Dolné Staré Levice, Dolinky pod humnami, Stredné Staré Levice, Za cintorínom, Predné Staré Levice, Svatojánsky vrch, Pod Urbanmi, Dolný Krížny vrch, Urban, Pri hruške, Vinice, Sikenica, Pri Hrone, Pod chrobačím, Taluvanica, Dolné Terany, Svätojánsky vrch, Cez dolinku, Lieštinka, Dudok, Konopiská, Trstinka, Nad studničkou, Pipíška, Záhumnice, Svatojansky vrch

Miesto, okres Levice:, 2 z 17

Malý Pesek, Horné lúky, Lieštiny pod čifárskou cestou, Veľký Pesek, Géňa, Pod slameniská, Medvecké, Pri viniciach, Pod vinicami, Pod Kusou horou, Sliváš, Jalakšová, Kupáň, Nové pozemky, Košítka, Kapustiská, Bodor, Vŕšky pasienok, Pusté vinice, Trhyňa, Konopniská, Merovce, Dobogov, Na jamách, Nixbrod, Žengov, Horné lúky, Rohožnica, Cúdenice, Litava, Balvaniská, Za luhom, Egeteš, Pri kostole, Sikenica, Pri vnútorných viniciach, Nový dvor, Viničky, čurgov, Pastva, Hrby, Dolné humná, Horný majer, Konôpkov majer, Plešky, Za záhradou, Močariny, Jatov, Za kostolom, Záhrady, Záhumenice, Slanec, Do tálov, Pod stráňou, Lúky nad mlynom, Vargov vrch, Rothavky, Kostolné Moravce, Kapustniská, Konopiská

Miesto, okres Levice:, 3 z 17

Tajlíky, Za štátnou školou, Dolné lúky, Štepnica, Nový Dvor, Sadovské, Záhumnie, Hodruša, Od Tupej, Kazateľnica, Rýľové, Kamenec, Rýľovo, Deberča, Hurbanovce, Brnište, Holizeň, Adamova Štala, Štampoch, Horné záhumnice, Matiášov vrch, Čerťažie, Kňazský vrch, Kapustniská, Nemcov Salaš, Za malou kompou, Galov vrch, Pri Hornom jazere, Na tehlianskej ceste, Domovina, Za hájom, Kapustniská, Slovenský majer, Zvonivé, Pirte, H á j, Rybník, Pod okáčinou, Žrebčia záhrada, Konopniská, Pri jazere, Čierne blato, Chrastie a pod chrastím, Predné blato, Malý háj, Konopniská, Pod Vargovým vrchom, Kyselka, Prídavky, Pri kúpeli, Pivničné záhrady, Nad Starým vrchom, Pod Vrabčím vrchom, Surdícka stráň, Jasenec, Pod Surdíkom, Ryžoviská, Kozí vrch, Nový vrch, Pustatina

Miesto, okres Levice:, 4 z 17

Cerovec, Ožina, Medvedia studňa, Borovčie, Dlhé zeme, Kosmálky, Topolie, Pod jelšou, Krátke zeme, Drobné diely, Kraľove lúky, Panský hon, Predmostie, Vyškovce, Konopisko, Piesky, Kratiny, Pri tlmačskej ceste, Prvý ťah, Poltiny, Klčovisko, Kotol, Kapustniská, Hustá chrasť, Verjaše, Funduše, Pred záhrady, Pod kaplnkou, Mestečko, Nové pasienky, Chotárne pasienky, Podobné lúky, Lúčne zeme, Želiarske, Hrbské, Viničky, Medzi vinicami, Ireky, Ireky, Novosady, Hlina, Ležiská, Malý majer, Želiarske lúky, Slané blato, Horné panské zeme, Hrebenčok, Švostov, Za vinicami, Pri Mrtvom Ipli, Ďaleký výhľad, Nad jamné, Dlhé jutrá, Remanencia, Jamy, Vinice, Pod vinicami, Kopaničky, Veľké diely, Veľké diely

Miesto, okres Levice:, 5 z 17

Na hájiku, Butánová cesta, Vlasenovské, Klátna, Vedľa hája, Pod záhradami, Lúky, Za záhradami, Na Dudkoch, Predmostie, Kováčová, Za vinicami, Na prielohoch, Ostrov, Záhumné, Na prielohách, Vrchné zeme, Stavebná hora, Dubové tále, Prostredné diely, Pod topolienkami, Krčmárka, Myší hon, Pustý hrad, Nové vinice, Kostolný vrch, Jankovská dolina, Na širokej, Pod Kováčom, Kremenec, Okrúhla lúka, Boky, Nad záhradami, Horné lúky, Hrabovina, Dolné tovské zeme, dvor Hlina, Cibrovo, Nad Slimavkami, Pažiť, Ďurova lúka, Dražke, Za kováčom, T.B., Pod vinicami, Bratská, Chválenô, Vlčie kúty, Barbora, Háj, Staričie, Do pažite diely, Kopaničky, Široké, Rybárska úboč, Cimbal, Horné tovské lúky, Ďateliniská, Babie hory, Koncova pastvina

Miesto, okres Levice:, 6 z 17

Háj, Nad Porošín, Prašnice, Bratská lúka, Ireky za medzou, Rybnická tabla, Ježovica, Kacihýbeľ, Kusá hora, Kováčov, Dolné Zimanovce, Sadzienky, Pod kráľovou, Priesilská lúka, Veľké diely, Stará hora, Porošín, Hlaváčova dolina, Tlaské chodníky, Heliská, Veľké Ďateliniská, Viničky, Sedelca, Do kúta zeme, Horné tovské zeme, U bresta, Stredné dráhy, Slimavky, Dolná sihoť, Rychtárske zeme, Panské, Rybník, Úboč, Nemecké zeme, Nad Kukučky, Holote, Ráztoky, Pod novú horu, Pri čerešniach, Záhumnie, Kopaničky, Konopiská, Nad Červeň, Vidiecke pole, Prchavice, Ladia, Nad rybníkom, Novákovské lúky, Veperec, Ciborovo, Noviny, Studená voda, Koncova pastvina, Kúty, Mačkáš, Tomanov rígeľ, Toplienky, Rakytská dolina, Ležisko, Pri vrbine

Miesto, okres Levice:, 7 z 17

Pánska za Hronom, Kordoš, Od nevidzianskeho chotára, Rakovec, Za jarkom, Ovsenisko, Gubovka, Mochovská cerina, Pod cintorínom, Horné jutrá, Pod záhradami, Kapustniská, Planina, Červivé, Velký les, Na jame, Lúky pod humnami, Dolné výdelky, Lúky do doliny, Pri hruške, Medzi pivnicami, Ďateliniská, Kozí chrbát, Ostrý vrch, Nad konopiskami, Zákruta, Pánske lúky, Kamenná, Dolné dielničky, Konopniská, Kroviny, Pri Rohožnici, Čepov, Za kostolom, Horné diely, Lázky, Veľký les, Madačka, Korlát, Rovne, Šinkova lúka, Nad Margetín járok, Pažiť, Štepnica, Novákovo, Stredný hon, Pod brehom, Horný Tekovský Hrádok, Za Hronom, Jazernisko, Horné dráhy, Kutina, Pri tajnianskej ceste, Ďatelinisko, Predná lúka, Triedy, Horné lúky, Brezina, Planina, Dolina

Miesto, okres Levice:, 8 z 17

Nad Babími horami, Pod krížom, Panské, Klčoviska, Pod Dobricou, Konopnice, Blatný hon, Dolné lúky, Remiačka, Malé rovné, Veľké rovné, Na Janovskom, Dolné dráhy, Husia pažiť, Horné lúky, Prostredné hony, Panské pod Kusou horou, Do pažite, Remiatka, Záhumnie, Za záhradou, Kocona, Záhradky, Chotárska lúka, Galove lúky, Dlhé, Trstie, Za blatom, Ukoristené, Dubovský rígeľ, Poljutrá, Korlát, Samoty, Tiesnava, Horné výdelky, Horné diely, Pri druhom jazere, Pod Brehom, Lavičky, Dolné a teplé lúky, Pažitie, Pod záhradou, Horné lúky, Dolná lúka, Dobrické brdo, Dolné lúky, Stredný jarok, Háj, Zádorov, Dolné diely, Močidlá, Veľký les, Zemliačka, Včelie, Dolný les, Za chrasťou, Medzichrastie, Nad Rakovcom, Pri prvom jazere, Úzky svah

Miesto, okres Levice:, 9 z 17

Nové podhorie, Čurgov, Konopniska, Záhumnie, Mokrade, Pri chotári, Stráň pri studni, Tehelňa, Pod závadským hájom, Pod Urbanom, Svätokrížske, Kapustniská, Horný hon, Veľké zeme, Jutrá, Lesna pôda, Urbárske lúky, Pri Santovke, Pod záhradami, Vrbina, Kalná, Vnútorné lúky, Lúčne hony, Pri kaplnke, Malá tabla, Veľký les, Krcma hon, Liešne, Galovo siatie, Uzke luky, Od chotára, Krumpľoviská, Medzilesie, Hulvinky, Pri čifárskej ceste, Vonkajsie zeme, Medzi barinami, Závršie, U ondrejovského chotára, Pri hrádockej ceste, Pod starým vrchom, Pod záhradami, Pri jarku, U chotára Bajky, Pod úzkym svahom, Riedina, Pasienok, Zakázané, Les, Pod chrasťou, Dateliniská, Strmá stráň, Stráňa, Sihoť, Lány, Mlynský klin, Záhumnie, Sudárka, Lieštiny, Dolné lúky

Miesto, okres Levice:, 10 z 17

Hronské hony, Čaradská pustatina, Lackov hon, Pivničky, Velky pasienok, Les v jame, Ružový kopec, Pod Vapenným, Vinice, Pri studni, Lipina, Liešna, Veľký luh, Siatina, Noviny, Urbárske lúky, Reverencie, Pri trati, Galovské vinice, Maly pasienok, Arcibiskupsky dvor, Pri cintoríne, Košítka, Pri chot ri, Pod zahradou, Mestské lúky, Dlhé zeme, Horný luh, Pod zahradami, Dolné vinice, Dolný Tekovský Hrádok, Pri bielovskom, Strmý vrch, Pleška, Spoločný pasienok, Pod vinicami, Horná lúka, Horné lúky, Crmel, Stredný úval, Horné Zimanovce, Na háji, Rajská zem, Pod horou, Horný hon, Pod záhradami, Malianka, Velký les a Lazy, Vinohrad, Gogo, Údolné zeme, Mlynská lúka, Vrch, Pod Malým vrchom, Nad cintorínom, Hrby, Na doline, Hrabanisko, U Svodína, Kuppan

Miesto, okres Levice:, 11 z 17

Dobogi vinice, Dúbravka, Kuralianske pažitie, Modríkovo, Konopniska, Predné hony, Cigánsky vrch, Kamenec, Štepnice, Od klenianskeho chotára, Diely, Zeme na stráni, Žigmundov majer, Patalinča, Starý vrch, Voľné zeme, Horné a dolné kliny, Dolné lúky, Pod Drienčinou, Priesek, Priška, Rúbanisko, Prostredné nivy, Háje, Nad kapustiskami, Stredná lúka, Veľké jutrá, Pri brutskom chotári, Lieskovina, Pod Lieštinami, Horná lúka, Vonkajšia záhrada, Okrúhla hora, Varrtička, Tabule, Kamenný most, Dolný hon, Spodná lúka, Vinice prielohy, Homôlky, Tekovské Lužianky, Želiary, Konopiská, Za záhradami, Stredné hony, Terke, Ortáše, Pri pajte, Nad záhradami, Lieština, Pri ludanskom moste, Dombi, Veľká stráň, Druhé siatie, Kňazova studňa, Pri hulvinskom lese, Medzicestie, Za hlinkou, Malé jamy, Horné Sedlište

Miesto, okres Levice:, 12 z 17

Pri chotári, Nad cintorínom, Pod čaredské vinice, Zlatý majer, Za Rakovec, Pipiška majer, Kamenisko, Katinka, Medzi bukmi, Lomóc, Dunak, Humná, Nad demandickou cestou, Pri ondrejovskom chotári, Dolné pole, Kráľovičovo, Vnútorná záhrada, Malianka, Pustatina Ráj, Vrch Okov, Stredné strminy, Medzi jarky, Remerácie, Sokolský majer, Pod vinice, Varkanč, Jurajov hon, Čapáš, Na osminkách, Pod hlinkou, Čarad, Nad vinicami, Pôčik, Mostíky, Chrasťovské pramene, Močiar, Pivovarná stráň, Hruštičky, Nové vinice, Dolné lúky, Vranie pole, Nad Vraním poľom, Jazero, Krátke hony, Šípoviská, Lázky, Dolné lúky, Pri malinovskom lese, Hlinka, Dolné lúky, Armanské vinice, Horný háj, Ronička, Nové Drobeniská, Myší hon, Studená stráň, Viničný hon, Jazerné trávnisko, Nad hložinou, Pri Zálogoši

Miesto, okres Levice:, 13 z 17

Úzka stráň, Horné lúky, Na podháji, Ženská hora, Ženská tábor, Ráj, Lsná pôda, Zeme pri cintoríne, Vinice a Pod vinicami, Kapitula, Nad dolinou, Hruškovo, Lieštiny, Kopanica, Horné pažitie, Opač, Sporná plošina, Tretie siatie, Maďarský vrch, Horný chotár, Dolné vnútorné, Lieština, Vraní vinohrad, Dolné Sedlište, Pod dedinou, Rúbanisko, Rácovák, Pod Zálogošom, Od Medveckého, Nad dedinou, Dobogovské vinice, Brezová, Za horou, Horná pustatina Arma, Kutica, Drienčina, Kolok, Od Lužianok, Za krupinicou, Šahanská vinná stráň, Prvé siatie, Okrúhly vrch, Za kaplnkou, Stará hora, Tabla pri Hájiku, Studený chotár, Horné vnútorné, Husie hniezda, Vŕšky, Svätojánske vinice, Kutiny, Klokoč, Borovička, Slamenská stráň, Novosad, Tabla pri háji, Súdeniny, Súdenisko, Jelenie, Otvorený kút

Miesto, okres Levice:, 14 z 17

Ďateliniská, Hradeniská, Ľadová, Nad novým vrchom, Horné Lúky, Kňazov vŕšok, Dlžiny, Dolné oráčiny, Za topoľom, Horná pustatina, Želiarske zeme, K Veľkej hore, Bogdáň, Kiarska strana, Briežky, Horný vrch, Kratiny, Boroviská, Selce, Pri hradskej, Predná lúka, Medzi cestami, Rennek, Pod vinicami, Krym, Pereš, Chrenovské lúky, Pri studni, Pod žemliarskou cestou, Blatnianka, Lazy, Úbočie, Pustá hora, Pod pivnicami, Veľký kút, Horná Arma pusta, Medzi Sikenicami, Lipiny, Boroviská, Pri Hrone, Leveled, Krymská strana, Plošiny, Kamenice, Klčovislo, Lieštiny, Starý vrch, Hájik, Za veľkou kompou, Gomboš, Pred úbočím, Pod starým vrchom, Vo vŕškoch, Pustatina Leveled, Eresveň, Zálohy, Od armanského, Černice, Pod vinicami, Predný vrch

Miesto, okres Levice:, 15 z 17

Petrov most, Horná stáňa, Darnók, Za Fizíkom, Dlhý breh, Tatry, Trniny, Veľké hrušoviská, Bakák, Veľká hora, Vnútorné klčoviská, Starý Tekov, Červená chrasť, Horné pole, Zadné klčoviská, Močiar, Vidov kút, Nad kamenicou, Podlužnice, Pri Pereci, Svätokrížska hora, Za záhradami, Mlynský kút, Pri kamenci, Lazy, Dolné lúky, Starohradská strana, Bajčík, Škrekovky, Dedinské zeme, Nad močidlom, Kratiny za humnami, Burdová hora, Pod Bagančou, Stredný hon, Gačov luh, Cez hradskú, Baganča, Bódišok, Horné lúky, Jurský dvor, Horné lúky, Cúdenice, Nový vrch, Gunárske, Otvory, Veľká lúka, Uhoľné, Veľké Šomoše, Domovinárske lúky, Patinska cerina, Svätokrížska tehelňa, Zábrod, Na panskom, Svätokrížske, Za novým cintorínom, Trstiny, Kliniky, Do klenky, Nad vrbickou cestou

Miesto, okres Levice:, 16 z 17

Horná Vrbina, Dlhé hony, Horné pole, Za humnami, Sihoť, Nad žemliarskou cestou, Veľká lúka, Cez chodník, Tulipánka, Hora, Roháčka, Malé diely, Brnuša, Vnútorný pasienok, Malé hrušoviská, Pri plánke, Krátke zeme, Dolné pole a Koziny, Pastviny, Staviská, Čertov kút, Brezovo, Jalše, Cez hrby, Za hlbokým jarkom, Klinčeky, Horné polia, Lúky, Pod horným mlynom, Beňov vrch, Pasienky pri Hrone, Cegeň, Medzi Perecom, Kopanice, Madarský vrch, Kopec, Pri sečianskom chotári, Cez hrby vinice, Do tekovského chotára, Pod starou horou, Druhý starý Hron, Dolné diely po prvú cestu, Panské majetky, Moravské lúky, Za záhradami, Hrbáň, Kaplnická chrasť, Dolné Lúky, Pod Hájikom, Horné Žemberovce, Hrobľa, Žigov Olvár, Konopnice, Brezina, Dolné ležiská, Jamrišková, Pod cintorínom, Pri kamennom moste, Stredné ležiská, Horné lazy

Miesto, okres Levice:, 17 z 17

Hrodín, Farské zeme, Lišči kameň, Pod Cirkevným, Veľké tále, Chotárne zeme juh, Pasienky pod hôrkou, Veľký Kamenec, Gerangíš, Karolovec, Studená stráň, Machačky, Krašorie, Zibálky, Kollátov kút, Želiarske zeme, Živý vrch, Hrabina, Višňové, Kosatina, Na volkovskej ceste, Kalinov, Panský hon, Krupinica, Na pivničkách, Palaštičky, Za humnami, Lúky, Vinská, Dolné lúky, Dolné polia, Dolné lazy, Laurincová, Háje, Nad mlynom, Pod Vinicami, Čierna voda, Čeljen, Lúky, Pod salašom, Kostolná dolina

miesto inde

Levice (124x), Jabloňovce (110x), Žemberovce (106x), Plášťovce (95x), Bátovce (93x), Rybník (90x), Želiezovce (89x), Santovka (80x), Sikenica (79x), Horné Žemberovce (79x), Nová Dedina (78x), Pukanec (76x), Čajkov (75x), Hontianske Trsťany (73x), Horné Jabloňovce (67x), Kalná nad Hronom (63x), Krškany (63x), Tehla (61x), Zbrojníky (60x), Nový Tekov (59x), Kukučínov (59x), Brhlovce (59x), Domadice (58x), Hronovce (58x), Tekov (57x), Šarovce (56x), Dolné Jabloňovce (56x), Mýtne Ludany (55x), Hokovce (52x), Šahy (52x)
miesto v Levice
miesto v Jabloňovce
miesto v Žemberovce

Podobné, okres Levice:

3643x turistika, 3225x miesto, 84x orientačný bod, 72x strom, 63x turistické informácie, 51x chranený strom, 49x poľovnícky posed, 27x studňa, 16x vodárenská veža, 15x prístrešok, altánok, 12x atrakcia, 11x komín, 6x ohnisko, 5x orientačná mapa, 4x miesto na piknik, 2x ZOO, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Levice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-levice.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.