Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Levice » turistika » miesto

Miesto, okres Levice

Miesto v okres Levice

V okres Levice sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Levice:, 1 z 17

Opatové Moravce, chatka, Pod studenou stráňou, Paše, Záhradky, Opatová, Dolné Jabloňovce, Pežerňa, Pod chrobačím, Kohútí vrch, Pežerňa, Stredný vrch, Trstinka, Ladislavov dvor, Vinice, Šurda, Pri tehelni, Nad Libavou, Pri viniciach, Na vinskej, Humna, Dolné Staré Levice, Urban, Predné Staré Levice, Malá Bukovina, Nad záhrady, Za záhradami, Stredné Staré Levice, Pri mlyne, Nový dvor, Čanta, Mahér, Pod Urbanmi, Krupinica, Pri kríži, Dolný vrch, Medzi potoky, Horné Zbrojníky, Dolný Krížny vrch, Svatojánsky vrch, Horné lúky, Za cintorínom, Búr, Pri Hrone, Dolné Terany, Taluvanica, Sikenica, Dolné Devičany, Nad studničkou, Lieštinka, Pri hruške, Záhumnice, Cez dolinku, Lieštiny pod čifárskou cestou, Dudok, Pipíška, Svätojánsky vrch, Konopiská, Pod slameniská, Svatojansky vrch

Miesto, okres Levice:, 2 z 17

Malý Pesek, Pod vinicami, Medvecké, Čanta, Horné lúky, Dolinky pod humnami, Veľký Pesek, Sliváš, Pod Kusou horou, Bodor, Horny Urban, Jalakšová, Nové pozemky, Košítka, Kapustiská, Pusté vinice, Vŕšky pasienok, Trhyňa, Kupáň, Merovce, Nixbrod, Konopniská, Géňa, Horné lúky, Dobogov, Na jamách, Žengov, Egeteš, Cúdenice, Sikenica, Pri vnútorných viniciach, Balvaniská, Rohožnica, čurgov, Hrby, Za luhom, Nový dvor, Horný majer, Viničky, Jatov, Konôpkov majer, Pastva, Pri kostole, Litava, Močariny, Záhumenice, Plešky, Dolné humná, Záhrady, Pod stráňou, Slanec, Kostolné Moravce, Do tálov, Za záhradou, Za kostolom, Rothavky, Za štátnou školou, Vargov vrch, Lúky nad mlynom, Kapustniská

Miesto, okres Levice:, 3 z 17

Od Tupej, Nový Dvor, Konopiská, Tajlíky, Rýľovo, Dolné lúky, Sadovské, Štepnica, Hurbanovce, Kamenec, Rýľové, Záhumnie, Hodruša, Kazateľnica, Brnište, Kňazský vrch, Deberča, Holizeň, Adamova Štala, Matiášov vrch, Nemcov Salaš, Štampoch, Na tehlianskej ceste, Pri Hornom jazere, Galov vrch, Čerťažie, Domovina, Slovenský majer, Kapustniská, Za hájom, Horné záhumnice, Za malou kompou, Kapustniská, Pirte, Zvonivé, Rybník, H á j, Pod okáčinou, Záhumnie, Záhumnie, Horný Krížny vrch, Krížny vrch, Žrebčia záhrada, Pri jazere, Konopniská, Predné rázsochy, Čierne blato, Predné blato, Chrastie a pod chrastím, Pri kúpeli, Pod Vargovým vrchom, Malý háj, Konopniská, Kyselka, Prídavky, Pivničné záhrady, Nad Starým vrchom, Surdícka stráň, Pod Vrabčím vrchom, Jasenec

Miesto, okres Levice:, 4 z 17

Pod Surdíkom, Ryžoviská, Kozí vrch, Nový vrch, Pustatina, Vedľa hája, Na prielohách, Dlhé jutrá, Kosmálky, Viničky, Pod jelšou, Kotol, Na Dudkoch, Novosady, Medzi vinicami, Na prielohoch, Remanencia, U bresta, Rybník, Kraľove lúky, Horné tovské lúky, Kacihýbeľ, Pod Kováčom, Stredné dráhy, Pod topolienkami, Prašnice, Za vinicami, Kováčov, Vlasenovské, Boky, Ježovica, Nové pasienky, Nad záhradami, Nad rybníkom, Krčmárka, Chotárne pasienky, Jamy, Barbora, Hrbské, Krátke zeme, Veperec, Hrabovina, Butánová cesta, Toplienky, Háj, Ireky, Ležiská, Poltiny, Dubové tále, Porošín, Vrchné zeme, Hlina, Kopaničky, Pred záhrady, Staričie, Kopaničky, Nad jamné, Babie hory, Prvý ťah, Slimavky

Miesto, okres Levice:, 5 z 17

Hrebenčok, Prostredné diely, Na širokej, Rybnická tabla, Sadzienky, Hustá chrasť, Želiarske lúky, Kováčová, Tlaské chodníky, Kopaničky, Dolné tovské zeme, Kúty, Mačkáš, Nad Porošín, Pod vinicami, Ireky, Dlhé zeme, Široké, Nad Slimavkami, Konopiská, Slané blato, Pod kaplnkou, Ďurova lúka, Horné tovské zeme, Záhumné, Kratiny, Želiarske, Cimbal, Studená voda, Novákovské lúky, Pod vinicami, Ciborovo, Konopisko, Noviny, T.B., Čepov, Pri čerešniach, Mochovská cerina, Pod novú horu, Pustý hrad, Pod kráľovou, Hlaváčova dolina, Nad Kukučky, Mestečko, Jankovská dolina, Predmostie, Panský hon, Horné dráhy, Stavebná hora, Rakytská dolina, Klčovisko, Okrúhla lúka, Pod záhradami, Nad Červeň, Vinice, Nad Babími horami, Sedelca, Ovsenisko, dvor Hlina, Chválenô

Miesto, okres Levice:, 6 z 17

Lúky, Ostrov, Zádorov, Pri Mrtvom Ipli, Nad konopiskami, Funduše, Dolné dráhy, Viničky, Nové vinice, Predmostie, Piesky, Horné diely, Kremenec, Drobné diely, Medvedia studňa, Za záhradami, Ráztoky, Vyškovce, Rybárska úboč, Veľké diely, Trstie, Ďatelinisko, Dražke, Dolné dielničky, Holote, Ožina, Ladia, Veľké diely, Cerovec, Ireky za medzou, Vlčie kúty, Kostolný vrch, Tomanov rígeľ, Priesilská lúka, Cibrovo, Stará hora, Borovčie, Za kostolom, Malý majer, Kapustniská, Za vinicami, Háj, Koncova pastvina, Myší hon, Pod Dobricou, Pri druhom jazere, Pri studni, Horné lúky, Kordoš, Pri Santovke, Planina, Novákovo, Včelie, Na hájiku, Pri prvom jazere, Predná lúka, Horné výdelky, Pod chrasťou, Blatný hon, Nad Margetín járok

Miesto, okres Levice:, 7 z 17

Lavičky, Malá tabla, Dolné lúky, Pri tajnianskej ceste, Pod starým vrchom, Rychtárske zeme, Strmý vrch, Pod záhradami, Stráň pri studni, Pri Rohožnici, Lúčne zeme, Samoty, Ďaleký výhľad, Planina, Dolné výdelky, Košítka, Koncova pastvina, Chotárska lúka, Verjaše, Nemecké zeme, Medzi pivnicami, Strmá stráň, Za záhradou, Veľký les, Pod brehom, Ďateliniská, Lackov hon, Dubovský rígeľ, Dobrické brdo, Červivé, Močidlá, Veľký les, Klčoviska, Pod záhradou, Prchavice, Úzky svah, Mlynská lúka, Veľké diely, Podobné lúky, Malé rovné, Ukoristené, Stredný hon, Tiesnava, Jazernisko, Dolná lúka, Horná lúka, Poljutrá, Velký les, Dolné vinice, Kapustniská, Veľké rovné, Horné panské zeme, Klátna, Horné lúky, Pod vinicami, Topolie, Nové podhorie, Pažitie, Zákruta, Pod cintorínom

Miesto, okres Levice:, 8 z 17

Záhumnie, Les v jame, Za blatom, Dolný les, Stredný jarok, Pri tlmačskej ceste, Čurgov, Švostov, Bratská lúka, Dlhé, Pánske lúky, Záhumnie, Veľký les, Pažiť, Úboč, Dolné Zimanovce, Do pažite diely, Pri čifárskej ceste, Crmel, Za Hronom, Rakovec, Korlát, Šinkova lúka, Za chrasťou, Gogo, Háj, Pod záhradami, Mokrade, Kutina, Mlynský klin, Gubovka, Horné lúky, Riedina, Pod úzkym svahom, Remiačka, Madačka, Kamenná, Vrbina, Horné jutrá, Pod Brehom, Kalná, Lúky do doliny, Pri vrbine, Pri hrádockej ceste, Dolina, Za kováčom, Pod Malým vrchom, Ležisko, Liešna, Dolné a teplé lúky, Hronské hony, Dlhé zeme, Dolná sihoť, Rovne, Vinice, Panské, Pri ludanskom moste, Tehelňa, Horný hon, Veľké zeme

Miesto, okres Levice:, 9 z 17

Kusá hora, Horný Tekovský Hrádok, Na jame, Do kúta zeme, Konopnice, Lány, Medzichrastie, Pri jarku, Remiatka, Kamenisko, Pánska za Hronom, Dolné lúky, Za jarkom, Na Janovskom, Pažiť, Heliská, Velký les a Lazy, Panské, Zemliačka, Vidiecke pole, Bratská, Stredná lúka, Stredný úval, Pleška, Horné lúky, Lúčne hony, Pod Vapenným, Kocona, Spodná lúka, Ďateliniská, Ostrý vrch, Korlát, Triedy, Kroviny, Pod zahradami, Nad Rakovcom, Veľké Ďateliniská, Dolné lúky, Za hlinkou, Močiar, Urbárske lúky, Voľné zeme, Kapustniská, Galove lúky, Horný hon, Pri cintoríne, Na doline, Údolné zeme, Na háji, Konopniská, Pod Drienčinou, Varrtička, Zlatý majer, Medzi jarky, Pôčik, Kamenný most, Medzilesie, Dobogi vinice, Ortáše, Záhradky

Miesto, okres Levice:, 10 z 17

Veľký luh, Pod vinice, Do pažite, U ondrejovského chotára, Veľké jutrá, Závršie, Priška, Remerácie, Pri chotári, Hrabanisko, Pri chotári, Lesna pôda, Ružový kopec, Svätokrížske, Hulvinky, Kráľovičovo, Maly pasienok, Pri hruške, Horné lúky, Krumpľoviská, Uzke luky, Pasienok, Horné Sedlište, Nad kapustiskami, Sudárka, Nad cintorínom, Dolné pole, Dolné diely, Brezina, Kňazova studňa, Kozí chrbát, Pod hlinkou, Dateliniská, Malé jamy, Pod zahradou, Jazero, Pod krížom, Hruštičky, Stredné strminy, Lieština, Rajská zem, Liešne, Vonkajsie zeme, Pri bielovskom, Zakázané, Prostredné hony, Horné diely, Homôlky, Arcibiskupsky dvor, Krcma hon, Stráňa, Lázky, Lúky pod humnami, Pod závadským hájom, Rúbanisko, Od nevidzianskeho chotára, U chotára Bajky, Pivničky, Tabule, Humná

Miesto, okres Levice:, 11 z 17

Vnútorné lúky, Pod záhradami, Husia pažiť, Štepnica, Reverencie, Nad záhradami, Pod čaredské vinice, Vinice prielohy, Nad Vraním poľom, Pri kaplnke, Štepnice, Les, Horný luh, Nad demandickou cestou, Prostredné nivy, Lieštiny, Dolný Tekovský Hrádok, Sihoť, Viničný hon, Diely, Čaradská pustatina, Lipina, Malianka, Vinohrad, Pod záhradami, Konopniska, Modríkovo, Vranie pole, Medzi barinami, Veľká stráň, Panské pod Kusou horou, Jutrá, Konopiská, Pod Urbanom, Pri chot ri, Varkanč, Pri trati, Kamenec, Horné a dolné kliny, Mestské lúky, Nové vinice, Za Rakovec, Velky pasienok, Siatina, Hrby, Pod Lieštinami, Slamenská stráň, Horné lúky, Darnók, Súdenisko, Od Medveckého, Pod žemliarskou cestou, U Svodína, Starý vrch, Sporná plošina, Drienčina, Dolný hon, Svätojánske vinice, Druhé siatie, Blatnianka

Miesto, okres Levice:, 12 z 17

Tekovské Lužianky, Kuralianske pažitie, Dlhý breh, Od Lužianok, Zeme na stráni, Lieštiny, Žigmundov majer, Kutiny, Studený chotár, Ronička, Čapáš, Opač, Zeme pri cintoríne, Za Fizíkom, Dolné lúky, Novosad, Horná pustatina Arma, Pipiška majer, Čarad, Kolok, Pod Zálogošom, Pri Hrone, Hlinka, Sokolský majer, Želiary, Dombi, Lsná pôda, Galovo siatie, Od chotára, Pri ondrejovskom chotári, Nad dedinou, Pri brutskom chotári, Vinice a Pod vinicami, Dobogovské vinice, Lázky, Armanské vinice, Malianka, Pri malinovskom lese, Medzicestie, Na podháji, Želiarske zeme, Pod horou, Myší hon, Horný háj, Pri hulvinskom lese, Noviny, Lieskovina, Horné Zimanovce, Háje, Vraní vinohrad, Spoločný pasienok, Nové Drobeniská, Horná lúka, Na osminkách, Mostíky, Urbárske lúky, Galovské vinice, Pri Zálogoši, Nad cintorínom, Za kaplnkou

Miesto, okres Levice:, 13 z 17

Kapitula, Ďateliniská, Dolné lúky, Horný chotár, Vŕšky, Kutica, Dolné Sedlište, Hruškovo, Dolné lúky, Pod dedinou, Pasienky pri Hrone, Kiarska strana, Horné Lúky, Jurský dvor, Za krupinicou, Dedinské zeme, Tabla pri háji, Rennek, Tatry, Bogdáň, Studená stráň, Selce, Na panskom, Zálohy, Za horou, Rúbanisko, Maďarský vrch, Pred úbočím, Od armanského, Vo vŕškoch, Pod vinicami, Otvorený kút, Dlžiny, Pustá hora, Gomboš, Krymská strana, Tabla pri Hájiku, Medzi Sikenicami, Nad vinicami, Eresveň, Borovička, Jazerné trávnisko, Ženská tábor, Lieština, Úbočie, Predný vrch, Lipiny, Hájik, Dolné vnútorné, Šípoviská, Lazy, Hradeniská, Horná Arma pusta, Krym, Stredný hon, Starý vrch, Nad hložinou, Tretie siatie, Dolné lúky, Brezová

Miesto, okres Levice:, 14 z 17

Husie hniezda, Černice, Prvé siatie, Nad novým vrchom, Boroviská, Trniny, Pri studni, K Veľkej hore, Pustatina Leveled, Medzi cestami, Leveled, Kamenice, Nad žemliarskou cestou, Jelenie, Šahanská vinná stráň, Horné lúky, Chrenovské lúky, Ženská hora, Kratiny, Súdeniny, Sihoť, Horný vrch, Horná pustatina, Horné pažitie, Pod vinicami, Briežky, Pod starým vrchom, Pod pivnicami, Lieštiny, Kňazov vŕšok, Stará hora, Horné vnútorné, Jalše, Do klenky, Pod starou horou, Pri Pereci, Beňov vrch, Predná lúka, Bódišok, Nad močidlom, Baganča, Pod horným mlynom, Cez hrby, Kuppan, Ľadová, Lomóc, Vnútorná záhrada, Boroviská, Petrov most, Vonkajšia záhrada, Terke, Patalinča, Chrasťovské pramene, Staviská, Kopec, Nad kamenicou, Medzi Perecom, Dolné oráčiny, Dúbravka, Veľká hora

Miesto, okres Levice:, 15 z 17

Madarský vrch, Klčovislo, Okrúhla hora, Vidov kút, Horná Vrbina, Za topoľom, Burdová hora, Svätokrížska hora, Starý Tekov, Veľké hrušoviská, Dunak, Trstiny, Svätokrížske, Bakák, Škrekovky, Za veľkou kompou, Podlužnice, Čertov kút, Cigánsky vrch, Horné pole, Červená chrasť, Plošiny, Pri plánke, Domovinárske lúky, Nad vrbickou cestou, Nový vrch, Druhý starý Hron, Za záhradami, Svätokrížska tehelňa, Pri hradskej, Dolné lúky, Predné hony, Cez chodník, Za záhradami, Pri kamenci, Vrch, Veľký kút, Veľká lúka, Cegeň, Malé diely, Bajčík, Dolné pole a Koziny, Vnútorné klčoviská, Gunárske, Gačov luh, Horné lúky, Pri pajte, Cez hrby vinice, Horné pole, Brnuša, Vrch Okov, Konopniska, Za humnami, Zábrod, Lúky, Stredné hony, Veľké Šomoše, Pod Bagančou, Kratiny za humnami, Lazy

Miesto, okres Levice:, 16 z 17

Od klenianskeho chotára, Starohradská strana, Roháčka, Uhoľné, Vnútorný pasienok, Zadné klčoviská, Medzicestie, Pustatina Ráj, Pereš, Za hlbokým jarkom, Malé hrušoviská, Klinčeky, Krátke zeme, Hora, Priesek, Katinka, Jurajov hon, Pastviny, Pri sečianskom chotári, Pivovarná stráň, Horná stáňa, Cez hradskú, Medzi bukmi, Močariská, Veľké tále, Liščí kameň, Vinská, Lišči kameň, Pri Marušovej, Diely nad vodou, Dolné lúky, Pliešky, Jamrišková, Horné konopnice, Za humnami, Močiar les, Horné lazy, Rácovák, Pod dubkami, Do záhrad, Pod cintorínom, Horné Jabloňovce, Spodné tenatište, Pod Žengovom, Veľké prielohy, Pusta Vinár, Zemianske lúky, Pod salašom, Moraviská, Kováčová, Váňovo, Pasienky na zákrutách, Pred Negišom, Lazy, Otvory, Chotárne zeme, Panské majetky, Nad dolinou, Studená stráň, Ostrý vrch

Miesto, okres Levice:, 17 z 17

Bralo, Mlynský kút, Lipovec, Cirkevné zeme, Dolné lazy, Valhiš, Kukuričniská, Pri Deberči, Čapaš tabla, Vranie diely, Doliny, Doliny, Brsadiny, Panská hora, Klokoč, Kalinov, Čriepeš les, Záhumnie, Čeljen, Brezina, Pri kalnickej ceste, Čerep majer, Chrasť, Bukovec, Pod vinicami, Jama, Bukáňová, Kosatina, Úhrbja, Na viničkách, Hrb, Pastvina, Pri kamennom moste, Ďateliniská, Zibálky, Hrdá stráň, Hrobľa, Nivy, Hrodín, Vicianové lúky

miesto inde

Levice (124x), Jabloňovce (110x), Žemberovce (106x), Plášťovce (95x), Bátovce (93x), Rybník (90x), Želiezovce (89x), Santovka (80x), Sikenica (79x), Horné Žemberovce (79x), Nová Dedina (78x), Pukanec (76x), Čajkov (75x), Hontianske Trsťany (73x), Horné Jabloňovce (67x), Kalná nad Hronom (63x), Krškany (63x), Tehla (61x), Zbrojníky (60x), Nový Tekov (59x), Kukučínov (59x), Brhlovce (59x), Domadice (58x), Hronovce (58x), Tekov (57x), Šarovce (56x), Dolné Jabloňovce (56x), Mýtne Ludany (55x), Hokovce (52x), Šahy (52x)
miesto v Levice
miesto v Jabloňovce
miesto v Žemberovce

Podobné, okres Levice:

3646x turistika, 3225x miesto, 84x orientačný bod, 73x strom, 63x turistické informácie, 51x chranený strom, 50x poľovnícky posed, 27x studňa, 16x vodárenská veža, 16x prístrešok, altánok, 12x atrakcia, 11x komín, 6x ohnisko, 5x orientačná mapa, 4x miesto na piknik, 2x ZOO, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Levice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-levice.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.