Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Levice » turistika » miesto

Miesto, okres Levice

Miesto v okres Levice

V okres Levice sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Levice:, 1 z 17

Opatové Moravce, chatka, Pod studenou stráňou, Paše, Opatová, Záhradky, Dolné Jabloňovce, Pežerňa, Horné Zbrojníky, Stredný vrch, Nad Libavou, Horny Urban, Kohútí vrch, Na vinskej, Pri viniciach, Vinice, Humna, Čanta, Čanta, Malá Bukovina, Pri mlyne, Pri kríži, Dolný vrch, Za záhradami, Pežerňa, Nový dvor, Medzi potoky, Pri tehelni, Krupinica, Ladislavov dvor, Dolinky pod humnami, Medvecké, Dolné Staré Levice, Nad záhrady, Mahér, Za cintorínom, Predné Staré Levice, Stredné Staré Levice, Svatojánsky vrch, Pod Urbanmi, Dolné Devičany, Pri hruške, Urban, Dolný Krížny vrch, Šurda, Pod chrobačím, Horné lúky, Taluvanica, Pri Hrone, Veľký Pesek, Dolné Terany, Búr, Trstinka, Dudok, Nad studničkou, Konopiská, Lieštinka, Pipíška, Svätojánsky vrch, Malý Pesek

Miesto, okres Levice:, 2 z 17

Záhumnice, Horné lúky, Svatojansky vrch, Pod slameniská, Pod vinicami, Géňa, Lieštiny pod čifárskou cestou, Pod Kusou horou, Jalakšová, Sliváš, Cez dolinku, Kupáň, Sikenica, Kapustiská, Nové pozemky, Bodor, Košítka, Pusté vinice, Vŕšky pasienok, Konopniská, Trhyňa, Merovce, Horné lúky, Dobogov, Žengov, Na jamách, Nixbrod, Rohožnica, Cúdenice, Balvaniská, Litava, Pri vnútorných viniciach, Pri kostole, Za luhom, Egeteš, Nový dvor, Sikenica, Viničky, Dolné humná, Hrby, Pastva, čurgov, Za záhradou, Plešky, Horný majer, Konôpkov majer, Jatov, Močariny, Záhumenice, Slanec, Za kostolom, Pod stráňou, Do tálov, Záhrady, Vargov vrch, Lúky nad mlynom, Rothavky, Kostolné Moravce, Konopiská, Za štátnou školou

Miesto, okres Levice:, 3 z 17

Štepnica, Dolné lúky, Tajlíky, Kapustniská, Nový Dvor, Kamenec, Kazateľnica, Rýľovo, Hodruša, Od Tupej, Sadovské, Rýľové, Záhumnie, Adamova Štala, Deberča, Holizeň, Hurbanovce, Brnište, Štampoch, Za malou kompou, Matiášov vrch, Kňazský vrch, Kapustniská, Horné záhumnice, Nemcov Salaš, Čerťažie, Galov vrch, Pri Hornom jazere, Na tehlianskej ceste, Kapustniská, Slovenský majer, Domovina, Za hájom, Zvonivé, Pirte, Rybník, H á j, Pod okáčinou, Žrebčia záhrada, Konopniská, Pri jazere, Čierne blato, Chrastie a pod chrastím, Predné blato, Malý háj, Konopniská, Pod Vargovým vrchom, Kyselka, Pri kúpeli, Prídavky, Pivničné záhrady, Nad Starým vrchom, Surdícka stráň, Pod Vrabčím vrchom, Jasenec, Pod Surdíkom, Ryžoviská, Kozí vrch, Nový vrch, Pustatina

Miesto, okres Levice:, 4 z 17

Ožina, Medvedia studňa, Cerovec, Borovčie, Pri tlmačskej ceste, Konopisko, Hlina, Vyškovce, Novosady, Kratiny, Drobné diely, Ostrov, Mestečko, Viničky, Hrebenčok, Kraľove lúky, Vrchné zeme, Klátna, Pri Mrtvom Ipli, Na prielohách, Za záhradami, Ireky, Panský hon, Chotárne pasienky, Pod záhradami, Za vinicami, Ležiská, Podobné lúky, Na prielohoch, Kováčová, Pod kaplnkou, Ďaleký výhľad, Medzi vinicami, Kotol, Nad jamné, Butánová cesta, Predmostie, Pred záhrady, Remanencia, Kosmálky, Veľké diely, Dlhé jutrá, Lúky, Švostov, Malý majer, Predmostie, Hrbské, Lúčne zeme, Kopaničky, Poltiny, Na Dudkoch, Topolie, Prvý ťah, Pod jelšou, Na hájiku, Vlasenovské, Veľké diely, Dlhé zeme, Verjaše, Ireky

Miesto, okres Levice:, 5 z 17

Za vinicami, Jamy, Vedľa hája, Želiarske, Slané blato, Želiarske lúky, Krátke zeme, Vinice, Pod vinicami, Nové pasienky, Záhumné, Funduše, Hustá chrasť, Klčovisko, Kapustniská, Piesky, Horné panské zeme, Okrúhla lúka, Noviny, Staričie, Ďateliniská, Nad Červeň, Rybník, Pod Kováčom, Hrabovina, Kusá hora, Kostolný vrch, Dubové tále, Prchavice, Kopaničky, Jankovská dolina, Chválenô, Záhumnie, Háj, Boky, Vidiecke pole, Pod kráľovou, Kováčov, Nad Slimavkami, Nové vinice, Úboč, Ráztoky, Porošín, Veľké Ďateliniská, Veperec, Stará hora, Horné tovské zeme, Konopiská, Horné lúky, Dražke, Heliská, Priesilská lúka, Háj, dvor Hlina, Dolná sihoť, Koncova pastvina, Pustý hrad, Veľké diely, Nad Kukučky, Cibrovo

Miesto, okres Levice:, 6 z 17

Ladia, Prostredné diely, Kúty, Na širokej, Ježovica, Široké, Mačkáš, Viničky, Nad rybníkom, Barbora, Nad Porošín, Pod vinicami, Vlčie kúty, Pod novú horu, Bratská lúka, Panské, Koncova pastvina, Kacihýbeľ, Toplienky, Krčmárka, Pažiť, Pod topolienkami, Novákovské lúky, Babie hory, Cimbal, Nemecké zeme, Rychtárske zeme, Rybárska úboč, Horné tovské lúky, Hlaváčova dolina, Stredné dráhy, Ciborovo, Do pažite diely, Holote, T.B., Sedelca, Dolné tovské zeme, Prašnice, Nad záhradami, Sadzienky, Dolné Zimanovce, Tlaské chodníky, Slimavky, Stavebná hora, Za kováčom, U bresta, Myší hon, Ďurova lúka, Studená voda, Ireky za medzou, Kopaničky, Do kúta zeme, Rakytská dolina, Rybnická tabla, Tomanov rígeľ, Pri čerešniach, Kremenec, Bratská, Úzky svah, Galove lúky

Miesto, okres Levice:, 7 z 17

Konopnice, Pánska za Hronom, Panské pod Kusou horou, Pod záhradami, Dolné lúky, Rovne, Lúky pod humnami, Horný Tekovský Hrádok, Za blatom, Za jarkom, Zákruta, Dolné dielničky, Medzi pivnicami, Horné diely, Poljutrá, Dolina, Horné lúky, Pri vrbine, Planina, Horné diely, Novákovo, Za Hronom, Pažiť, Nové podhorie, Madačka, Predná lúka, Brezina, Gubovka, Husia pažiť, Panské, Pažitie, Pod cintorínom, Pod Dobricou, Na jame, Ďatelinisko, Triedy, Horné lúky, Do pažite, Dolné diely, Pri hruške, Ďateliniská, Čepov, Kocona, Medzichrastie, Lázky, Mochovská cerina, Močidlá, Remiačka, Veľký les, Za chrasťou, Za kostolom, Ležisko, Lúky do doliny, Blatný hon, Rakovec, Zádorov, Pri druhom jazere, Kordoš, Včelie, Kroviny

Miesto, okres Levice:, 8 z 17

Dolný les, Lavičky, Záhumnie, Pod krížom, Dolné dráhy, Chotárska lúka, Remiatka, Zemliačka, Pri prvom jazere, Horné dráhy, Veľký les, Velký les, Dolná lúka, Horné výdelky, Samoty, Dobrické brdo, Horné lúky, Ukoristené, Pod brehom, Konopniská, Šinkova lúka, Dubovský rígeľ, Nad Margetín járok, Dlhé, Štepnica, Klčoviska, Jazernisko, Kozí chrbát, Planina, Prostredné hony, Pri Rohožnici, Nad Rakovcom, Ostrý vrch, Horné jutrá, Kapustniská, Korlát, Pod Brehom, Na Janovskom, Ovsenisko, Háj, Od nevidzianskeho chotára, Nad Babími horami, Za záhradou, Kutina, Pánske lúky, Dolné výdelky, Červivé, Nad konopiskami, Kamenná, Korlát, Pri tajnianskej ceste, Stredný jarok, Malé rovné, Veľké rovné, Dolné lúky, Záhradky, Tiesnava, Dolné a teplé lúky, Trstie, Stredný hon

Miesto, okres Levice:, 9 z 17

Pod záhradou, Záhumnie, Galovo siatie, Medzilesie, Pri studni, Tehelňa, Lieštiny, Gogo, Liešna, Pod Vapenným, Strmý vrch, Konopniska, Pod závadským hájom, Vinohrad, Mestské lúky, Hronské hony, Sihoť, Maly pasienok, Čaradská pustatina, Stredný úval, Pivničky, Pod vinicami, Lúčne hony, Dlhé zeme, Velky pasienok, Sudárka, Na háji, Horné Zimanovce, Kalná, Pri čifárskej ceste, Vrbina, Mlynský klin, Od chotára, Medzi barinami, Svätokrížske, Kapustniská, Mokrade, Košítka, Lesna pôda, Pod zahradami, Liešne, Stráňa, Hulvinky, Mlynská lúka, Pod zahradou, Pri cintoríne, Horný hon, Lipina, Strmá stráň, Dateliniská, Závršie, Jutrá, Čurgov, Pod záhradami, Pri hrádockej ceste, Veľké zeme, Pri trati, Krcma hon, Noviny, Pod záhradami

Miesto, okres Levice:, 10 z 17

Pod úzkym svahom, Ružový kopec, Vnútorné lúky, Vinice, Reverencie, Veľký les, Pod starým vrchom, Urbárske lúky, Pod Urbanom, Pri kaplnke, Crmel, Velký les a Lazy, Spoločný pasienok, Stráň pri studni, Zakázané, Rajská zem, Les v jame, Pod horou, Horná lúka, Záhumnie, Pri jarku, Horný hon, Pod záhradami, Pri chotári, Riedina, U ondrejovského chotára, Arcibiskupsky dvor, Pasienok, Siatina, Dolné vinice, Dolný Tekovský Hrádok, Malá tabla, Malianka, Pri bielovskom, Horné lúky, Údolné zeme, Dolné lúky, Lány, Pleška, Uzke luky, Vonkajsie zeme, Urbárske lúky, U chotára Bajky, Horný luh, Pri chot ri, Pod chrasťou, Lackov hon, Les, Veľký luh, Galovské vinice, Krumpľoviská, Pri Santovke, Voľné zeme, Priška, Nad vinicami, Na osminkách, Hrabanisko, Pivovarná stráň, Dúbravka, Varrtička

Miesto, okres Levice:, 11 z 17

Zeme na stráni, Kamenec, Jurajov hon, Lieština, Remerácie, Chrasťovské pramene, Pod čaredské vinice, Stredná lúka, Terke, Od klenianskeho chotára, Vrch Okov, Horná lúka, Kamenný most, Pri hulvinskom lese, Dolné lúky, Sokolský majer, Vonkajšia záhrada, Medzi bukmi, Pôčik, Čarad, Prostredné nivy, Modríkovo, Horné a dolné kliny, Kuppan, U Svodína, Humná, Malé jamy, Vrch, Nad demandickou cestou, Dolné pole, Tabule, Ortáše, Pod Malým vrchom, Pod hlinkou, Za záhradami, Pri pajte, Kuralianske pažitie, Nad cintorínom, Stredné hony, Konopniska, Jazero, Okrúhla hora, Veľké jutrá, Homôlky, Pri chotári, Katinka, Čapáš, Lieskovina, Patalinča, Pri ondrejovskom chotári, Dunak, Cigánsky vrch, Horné Sedlište, Hruštičky, Lomóc, Priesek, Pod Drienčinou, Starý vrch, Mostíky, Zlatý majer

Miesto, okres Levice:, 12 z 17

Predné hony, Dombi, Nové vinice, Za hlinkou, Nad cintorínom, Vinice prielohy, Kňazova studňa, Druhé siatie, Diely, Nad Vraním poľom, Háje, Močiar, Štepnice, Medzi jarky, Spodná lúka, Pri ludanskom moste, Vranie pole, Stredné strminy, Žigmundov majer, Za Rakovec, Pod Lieštinami, Želiary, Rúbanisko, Konopiská, Nad záhradami, Kamenisko, Veľká stráň, Dolné lúky, Kráľovičovo, Pustatina Ráj, Medzicestie, Varkanč, Pod vinice, Pipiška majer, Dolný hon, Na doline, Hrby, Vnútorná záhrada, Pri brutskom chotári, Malianka, Nad kapustiskami, Dobogi vinice, Tekovské Lužianky, Kolok, Nad hložinou, Kutica, Lieština, Krátke hony, Opač, Vŕšky, Horné pažitie, Vinice a Pod vinicami, Lsná pôda, Klokoč, Drienčina, Dolné lúky, Jazerné trávnisko, Husie hniezda, Na podháji, Za horou

Miesto, okres Levice:, 13 z 17

Maďarský vrch, Myší hon, Horné lúky, Od Medveckého, Šípoviská, Pod Zálogošom, Brezová, Kutiny, Viničný hon, Súdeniny, Kopanica, Rácovák, Ženská tábor, Slamenská stráň, Nad dedinou, Studená stráň, Hlinka, Studený chotár, Lázky, Zeme pri cintoríne, Súdenisko, Dolné Sedlište, Tabla pri Hájiku, Vraní vinohrad, Dolné lúky, Sporná plošina, Pod dedinou, Hruškovo, Horná pustatina Arma, Lieštiny, Dolné vnútorné, Pri Zálogoši, Kapitula, Horný háj, Horný chotár, Armanské vinice, Pri malinovskom lese, Prvé siatie, Za kaplnkou, Ronička, Šahanská vinná stráň, Novosad, Ráj, Nové Drobeniská, Tretie siatie, Dobogovské vinice, Za krupinicou, Horné vnútorné, Od Lužianok, Úzka stráň, Borovička, Okrúhly vrch, Nad dolinou, Ženská hora, Tabla pri háji, Rúbanisko, Svätojánske vinice, Stará hora, Za topoľom, Medzi Sikenicami

Miesto, okres Levice:, 14 z 17

Tatry, Pod vinicami, Pod vinicami, Pri Hrone, Pereš, Pri hradskej, Rennek, Trniny, Lieštiny, Želiarske zeme, Zálohy, Pustá hora, Za veľkou kompou, Horná stáňa, Kňazov vŕšok, Medzi cestami, Pod starým vrchom, Úbočie, Boroviská, Dolné oráčiny, Kratiny, Starý vrch, Od armanského, Pustatina Leveled, Klčovislo, Eresveň, Briežky, Dlžiny, Lipiny, Za Fizíkom, Petrov most, Pri studni, Vo vŕškoch, Darnók, Otvorený kút, Chrenovské lúky, Hradeniská, K Veľkej hore, Predná lúka, Dlhý breh, Horné Lúky, Plošiny, Blatnianka, Ďateliniská, Lazy, Gomboš, Horný vrch, Ľadová, Horná pustatina, Nad novým vrchom, Leveled, Bogdáň, Boroviská, Černice, Krymská strana, Hájik, Predný vrch, Pred úbočím, Kamenice, Veľký kút

Miesto, okres Levice:, 15 z 17

Pod pivnicami, Kiarska strana, Horná Arma pusta, Krym, Jelenie, Pod žemliarskou cestou, Selce, Klinčeky, Roháčka, Pod starou horou, Druhý starý Hron, Baganča, Vidov kút, Cez hrby, Domovinárske lúky, Pri plánke, Hora, Gačov luh, Kratiny za humnami, Starý Tekov, Dolné lúky, Mlynský kút, Zadné klčoviská, Pri sečianskom chotári, Veľké hrušoviská, Cez hrby vinice, Trstiny, Kopanice, Gunárske, Brnuša, Nad vrbickou cestou, Vnútorné klčoviská, Bódišok, Patinska cerina, Svätokrížska tehelňa, Krátke zeme, Vnútorný pasienok, Horné lúky, Jurský dvor, Močiar, Červená chrasť, Svätokrížske, Nad močidlom, Pastviny, Veľká lúka, Pri Pereci, Jalše, Brezovo, Do klenky, Bajčík, Lúky, Kopec, Malé hrušoviská, Kliniky, Za humnami, Uhoľné, Horné pole, Dedinské zeme, Do tekovského chotára, Otvory

Miesto, okres Levice:, 16 z 17

Nad kamenicou, Za novým cintorínom, Zábrod, Starohradská strana, Staviská, Cúdenice, Svätokrížska hora, Dolné pole a Koziny, Cegeň, Za záhradami, Pasienky pri Hrone, Horné polia, Podlužnice, Pod horným mlynom, Cez hradskú, Madarský vrch, Malé diely, Lazy, Za hlbokým jarkom, Horná Vrbina, Horné pole, Stredný hon, Škrekovky, Cez chodník, Medzi Perecom, Na panskom, Burdová hora, Tulipánka, Veľké Šomoše, Sihoť, Dlhé hony, Pod Bagančou, Pri kamenci, Čertov kút, Veľká lúka, Veľká hora, Nový vrch, Bakák, Nad žemliarskou cestou, Beňov vrch, Horné lúky, Čerep majer, Pod novým cintorínom, Vyšedvora, Lúky pri vŕbach, Kotrmáň, Močiar, Zemianske lúky, Panská hora, Hôlová lúka, Ploština, Pažitie, Pod Žengovom, Horný Krym, Pod salašom, Hofierske zeme, Dolné lúky, Čiklov, Hrb, Veselá

Miesto, okres Levice:, 17 z 17

Pri nádašskej ceste, Doliny, Nad možiarovou dolinou, Na volkovskej ceste, Brezina, Pri kamennom moste, Chotárne zeme juh, Do hradskej, Krašorie, Nivy, Záhradná, Močiar les, Pri kalnickej ceste, Studená stráň, Ľanovisko, Grófova, Doliny, Koryto, Dolné vrbiny, Priekopy, Ďateliniská, Tenatište, Železiarsky hon, Pod Vinicami, Pred prvou cestou, Moraviská, Dolné Širiny, Chlebnice, Horné lazy, Martinec, Paprdová, Pri Marušovej, Ostrý vrch, Obecné zeme, Kúty, Prvý hon, Kolovratno, Veľké prielohy, Litava, Pod Hájikom

miesto inde

Levice (124x), Jabloňovce (110x), Žemberovce (106x), Plášťovce (95x), Bátovce (93x), Rybník (90x), Želiezovce (89x), Santovka (80x), Sikenica (79x), Horné Žemberovce (79x), Nová Dedina (78x), Pukanec (76x), Čajkov (75x), Hontianske Trsťany (73x), Horné Jabloňovce (67x), Kalná nad Hronom (63x), Krškany (63x), Tehla (61x), Zbrojníky (60x), Nový Tekov (59x), Kukučínov (59x), Brhlovce (59x), Domadice (58x), Hronovce (58x), Tekov (57x), Šarovce (56x), Dolné Jabloňovce (56x), Mýtne Ludany (55x), Hokovce (52x), Šahy (52x)
miesto v Levice
miesto v Jabloňovce
miesto v Žemberovce

Podobné, okres Levice:

3631x turistika, 3225x miesto, 78x orientačný bod, 70x strom, 63x turistické informácie, 51x chranený strom, 49x poľovnícky posed, 23x studňa, 16x vodárenská veža, 15x prístrešok, altánok, 12x atrakcia, 11x komín, 6x ohnisko, 5x orientačná mapa, 4x miesto na piknik, 2x ZOO, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Levice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-levice.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.